Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Zespół nr. 1 Kierownik Zespołu dr Marek Małolepszy

Wydział Mechaniczny

 1. dr Marek Małolepszy, prof. uczelni - kierownik przedmiotu dla Wydziału Mechanicznego
 2. dr Mariusz Doliński
 3. dr Krzysztof Kisiel
 4. dr Małgorzata Komisarska
 5. dr inż. Anna Olek - kierownik przedmiotu dla CKM (IFE)
 6. dr Joanna Rzepecka-Gawrysiak
 7. dr inż. Jakub Szczepaniak, prof. uczelni
 8. dr Renata Wieteska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. dr Dorota Krawczyk-Stańdo - kierownik przedmiotu dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 2. dr inż. Renata Długosz, prof. uczelni
 3. dr Elżbieta Galewska
 4. dr Monika Lindner

Zespół Nr. 2 Kierownik Zespołu dr inż. Krzysztof Lisiecki

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 1. dr inż. Krzysztof Lisiecki - kierownik przedmiotu dla Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 2. dr Anna Goździewicz-Smejda
 3. dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska
 4. dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik
 5. dr Agnieszka Kubiś-Lipowska
 6. mgr Grzegorz Kusztelak
 7. dr inż. Adam Lipowski
 8. dr inż. Agnieszka Niedziałkowska
 9. dr Monika Potyrała
 10. dr Jacek Stańdo, prof. uczelni
 11. dr inż. Witold Walas

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 1. dr inż. Krzysztof Lisiecki - kierownik przedmiotu dla Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 2. dr Joanna Peredko

Zespół nr. 3 Kierownik Zespołu dr inż. Małgorzata Terepeta, prof. uczelni

Wydział Chemiczny

 1. dr Andrzej Just, prof. uczelni - kierownik przedmiotu dla Wydziału Chemicznego
 2. dr inż. Alina Kondratiuk-Janyska
 3. dr Jerzy Pełczewski

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 1. dr inż. Małgorzata Terepeta, prof. uczelni - kierownik przedmiotu dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
 2. dr inż. Katarzyna Dems-Rudnicka
 3. dr Magdalena Górajska
 4. dr inż. Sławomir Jagodziński
 5. dr inż. Izabela Jóźwik
 6. dr Dorota Rogowska

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 1. dr Joanna Kucner - kierownik przedmiotu dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 2. dr Bożena Świątek

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 1. dr inż. Izabela Jóźwik - kierownik przedmiotu dla Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Zespół dydaktyczny ds. Laboratorium Matematyki

 1. dr Joanna Rzepecka-Gawrysiak - kierownik zespołu
 2. dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska
 3. dr Krzysztof Kisiel
 4. dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik
 5. dr Joanna Kucner
 6. dr Marek Małolepszy
 7. dr inż. Agnieszka Niedziałkowska
 8. dr Monika Potyrała
 9. dr inż. Witold Walas
 10. mgr Grzegrz Kusztelak
 11. mgr inż. Aneta Stasiak

Zespół dydaktyczny ds. współpracy ze szkołami patronackimi

MATEMATYCY

 1. dr inż. Agnieszka Niedziałkowska - kierownik zespołu
 2. dr inż. Katarzyna Dems-Rudnicka
 3. dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska
 4. dr inż. Sławomir Jagodziński
 5. dr inż. Izabela Jóźwik
 6. dr Krzysztof Kisiel
 7. dr inż. Alina Kondratiuk-Janyska
 8. dr Joanna Kucner
 9. dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik
 10. dr Agnieszka Kubiś - Lipowska
 11. dr inż. Adam Lipowski
 12. dr inż. Anna Olek
 13. dr Monika Potyrała
 14. dr Joanna Rzepecka-Gawrysiak
 15. dr inż. Jakub Szczepaniak, prof. uczelni
 16. dr Bożena Świątek

FIZYCY

 1. dr inż. Dariusz Cybulski
 2. dr inż. Mariusz Krasiński
 3. dr inż. Dariusz Krzyżański
 4. dr inż. Konrad Łukaszewski
 5. dr Mariusz Panak
 6. dr inż. Piotr Słoma
 7. dr inż. Janusz Tomaszewski
 8. dr inż. Krzysztof Wojciechowski
 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl