Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Zespół nr. 1 Kierownik Zespołu dr Marek Małolepszy

Wydział Mechaniczny

 1. dr Marek Małolepszy - kierownik przedmiotu dla Wydziału Mechanicznego
 2. dr Mariusz Doliński
 3. dr Grzegorz Kariozen
 4. dr Krzysztof Kisiel
 5. dr Małgorzata Komisarska
 6. dr inż. Agnieszka Niedziałkowska
 7. dr Joanna Rzepecka
 8. dr Renata Wieteska

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

 1. dr inż. Anna Olek - kierownik przedmiotu dla CKM (IFE)
 2. dr Anna Dębińska-Nagórska
 3. dr inż. Sławomir Jagodziński
 4. doc. dr inż. Jakub Szczepaniak

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. dr Dorota Krawczyk-Stańdo - kierownik przedmiotu dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 2. dr Elżbieta Galewska
 3. dr Monika Lindner
 4. dr Wanda Lindner
 5. dr Maria Sielska
 6. dr Ryszard Sielski
 7. dr Jadwiga Wolnicka
 8. dr Zbigniew Wysocki

Zespół Nr. 2 Kierownik Zespołu dr inż. Krzysztof Lisiecki

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 1. dr J. Bożenna Szkopińska - kierownik przedmiotu dla Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz kierunku międzywydziałowego Transport
 2. dr inż. Krzysztof Lisiecki - kierownik przedmiotu dla Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy
 3. dr Anna Goździewicz-Smejda
 4. dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska
 5. dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik
 6. dr Agnieszka Kubiś-Lipowska
 7. dr inż. Adam Lipowski
 8. dr Monika Potyrała
 9. dr Jacek Stańdo
 10. dr inż. Witold Walas
 11. mgr Grzegorz Kusztelak

Wydział Organizacji i Zarządzania

 1. dr inż. Anna Szadkowska - kierownik przedmiotu dla Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Kolegium Towaroznawstwa
 2. dr Joanna Peredko
 3. dr Zdzisław Stempień

Zespół nr. 3 Kierownik Zespołu dr inż. Małgorzata Terepeta

Wydział Chemiczny

 1. doc. dr Andrzej Just - kierownik przedmiotu dla Wydziału Chemicznego
 2. dr inż. Renata Długosz
 3. dr inż. Alina Kondratiuk-Janyska
 4. dr Jerzy Pełczewski

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 1. dr inż. Małgorzata Terepeta - kierownik przedmiotu dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
 2. dr inż. Katarzyna Dems-Rudnicka
 3. dr Magdalena Górajska
 4. dr inż. Izabela Jóźwik
 5. dr Dorota Rogowska

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 1. dr Joanna Kucner - kierownik przedmiotu dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 2. dr Bożena Świątek
 3. dr Andrzej Wrzesień

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 1. dr inż. Izabela Jóźwik - kierownik przedmiotu dla Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

 1. dr inż. Krzysztof Lisiecki - kierownik przedmiotu dla Instytutu Papiernictwa i Poligrafii

Zespół dydaktyczny ds. Laboratorium Matematyki

 1. dr Joanna Rzepecka - kierownik zespołu
 2. dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska
 3. dr Krzysztof Kisiel
 4. dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik
 5. dr Joanna Kucner
 6. dr Marek Małolepszy
 7. dr inż. Agnieszka Niedziałkowska
 8. dr Monika Potyrała
 9. dr inż. Witold Walas
 10. mgr Grzegrz Kusztelak
 11. mgr inż. Aneta Stasiak

Zespół dydaktyczny ds. współpracy ze szkołami patronackimi

MATEMATYCY

 1. dr inż. Agnieszka Niedziałkowska - kierownik zespołu
 2. dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska
 3. dr inż. Sławomir Jagodziński
 4. dr Krzysztof Kisiel
 5. dr inż. Alina Kondratiuk-Janyska
 6. dr Joanna Kucner
 7. dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik
 8. dr Agnieszka Kubiś - Lipowska
 9. dr inż. Adam Lipowski
 10. dr inż. Anna Olek
 11. dr Monika Potyrała
 12. dr Joanna Rzepecka
 13. doc. dr inż. Jakub Szczepaniak
 14. dr Bożena Świątek

FIZYCY

 1. dr inż. Dariusz Cybulski
 2. dr inż. Mariusz Krasiński
 3. dr inż. Dariusz Krzyżański
 4. dr inż. Konrad Łukaszewski
 5. dr Mariusz Panak
 6. dr inż. Piotr Słoma
 7. dr inż. Janusz Tomaszewski
 8. dr inż. Krzysztof Wojciechowski
 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl