Politechnika Łódzka 75 Lat Politechniki Łódzkiej

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki


KURS PRZYGOTOWUJĄCY do MATURY
z MATEMATYKI i FIZYKI na POZIOMIE ROZSZERZONYM
w roku akademickim 2020/2021
organizowany w Politechnice Łódzkiej

Organizatorzy: Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ
Przedmioty: matematyka i fizyka.

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 8:30 – 13:45 (3 godz. fizyki, 3 godz. matematyki) Od 17.10.2020 do 17/24.04.2021 (60 godzin lekcyjnych z jednego przedmiotu).
Koszt uczestnictwa słuchacza wynosi:

  • zajęcia z matematyki 1.020,- zł,
  • zajęcia z fizyki 1.071,- zł.

Informacje i zapisy:
w Sekretariacie Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ
al. Politechniki 11, V piętro, pok. 507, budynek C3 („Akwarium”)
telefony: 42 631 36 14 , 42 631 36 19


Wpłaty: Politechnika Łódzka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
na konto: Bank Pekao SA II O/Łódź 25124030281111000028222228
z dopiskiem w zależności od wyboru przedmiotu/przedmiotów:

  • Kurs CMF mat-fiz 2020/2021 + imię i nazwisko uczestnika
  • Kurs CMF mat 2020/2021 + imię i nazwisko uczestnika
  • Kurs CMF fiz 2020/2021 + imię i nazwisko uczestnika
Termin zapisów i wpłat od 14.09.2020 do 14.10.2020.

zajęcia odbywają się w soboty w blokach: 3 godziny lekcyjne
(z jedną 15-minutową przerwą) al. Politechniki 11, VI piętro, sala 607, budynek C3 („Akwarium”)

fizyka 8:30
matematyka 11:15

soboty wolne od zajęć:
w roku 2020: 31.10; 26.12;
w roku 2021: 02.01; 30.01; 06.02; 13.02; 03.04;

 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl