Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki


KURS PRZYGOTOWUJĄCY do MATURY
z MATEMATYKI i FIZYKI na POZIOMIE ROZSZERZONYM
w roku akademickim 2016/2017
organizowany w Politechnice Łódzkiej

Organizatorzy: Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ
Przedmioty: matematyka i fizyka.

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 8:30 – 13:45 (3 godz. fizyki, 3 godz. matematyki) Od 15.10.2016 do 22.04.2017 (60 godzin lekcyjnych z jednego przedmiotu).
Koszt uczestnictwa słuchacza w zajęciach z jednego przedmiotu wynosi 810,- zł.

Informacje i zapisy:
w Sekretariacie Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ
al. Politechniki 11, V piętro, pok. 507, budynek C3 („Akwarium”)
telefony: 42 631 36 14 , 42 631 36 19


Wpłaty: Politechnika Łódzka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
na konto: Bank Pekao SA II O/Łódź 25124030281111000028222228
z dopiskiem: Kurs CMF mat-fiz.2016/2017 (imię i nazwisko uczestnika)
matematyka lub fizyka lub matematyka i fizyka w zależności od wybranego przedmiotu

Termin zapisów i wpłat od 05.09.2016r. do 12.10.2016r.

zajęcia odbywają się w soboty w blokach: 3 godziny lekcyjne (z jedną 15-minutową przerwą) al. Politechniki 11, VI piętro, pok. 607, budynek C3 („Akwarium”)

soboty wolne od zajęć:
w roku 2016: 12.X1, 24.XII, 31.XII;
w roku 2017: 07.I, 21.I, 28.I, 04.II, 16.IV.

 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl