dr Jacek Stańdo Politechnika Łódzka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki 605 618 621 standoj@p.lodz.pl

Aktualności

2016.02.12-15
 Wygłosiłem referat pt. „E-podręczniki” na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
Warszawa, Centrum Konferencyjnym na Stadionie Narodowym.
2015.09.21-23
 Przewodniczyłem (General Chair) trzem międzynarodowej konferencji.
The Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media (CSCESM2015)
Łódź, Politechnika Łódzka
2015.09.21-23
 Przewodniczyłem (General Chair) trzem międzynarodowej konferencji.
The Fourth International Conference on e-Technologies and Networks for Development (ICeND2015)

Łódź, Politechnika Łódzka
2015.09.21-23
 Przewodniczyłem (General Chair) trzem międzynarodowej konferencji.
The Fourth International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE2015)
Łódź, Politechnika Łódzka
2015.07.15-17
 Uczestniczyłem w GeoGebra Global Gathering 2015. Temat referatu „E-Books for mathematics”.
LINZ AUSTRIA
2015.04.30
 Wygłosiłem referat „E-podręcznik - zadania generatorowe" na konferencji E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW.
Politechnika Gdańska
2015.03.18
 Prezentowałem e-podrecznik w Sejmie RP. Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrzyły informację Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu realizacji projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” z uwzględnieniem potrzeb uczniów z dysfunkcjami wzroku i słuchu.
Warszawa
2015.02.13-16
 Wgłosiłem referat pt. "E-podręczniki do kształcenia ogólnego" podczas XXIV Krajowej Konferencji SNM.
Zakopane, 13-16.02.2015
2014.12.01
 Uczestniczyłem w przedstawieniu wyników badania umiejętności matematycznych trzecioklasistów - OBUT 2014
Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych
2014.10.27
  Przewodniczyłem konferencji podsumowującej projekt; „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”.
Łódź, Politechnika Łódzka
2014.10.23
 Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady ds. informatyzacji edukacji z udziałem wiceminister edukacji narodowej. Głównym przedmiotem dyskusji był E-podręcznik „Zajęcia komputerowe, klasa 4".
Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej
2014.10.16
 Uczestniczyłem w konferencji poświęconej prezentacji koncepcji e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej przygotowana w ramach projektu: E-podręczniki do kształcenia ogólnego.
Warszawa, Centrum Nauki Kopernika
2014.10.16
 Uczestniczyłem w spotkaniu z minister Joanną Kluzik-Rostkowskiej na temat: Jak zmienić nauczanie matematyki, by dobrze przygotować uczniów do najbliższego egzaminu maturalnego?
Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej
2014.10.14
 Uczestniczyłem w obchodach Dnia Nauczyciela z udziałem Premier Ewy Kopacz i Minister Edukacji Narodowej.
Warszawa, Kancelaria Premierdy Ministrów - Sala kolumnowa.
2014.09.22-24
 Przewodniczyłem (General Chair) dwóm międzynarodowym konferencjom.
The Third International Conference on Informatics Engineering and Information Science (ICIEIS2014)
The International Conference on Education Technologies and Computers (ICETC2014)
Łódź, Politechnika Łódzka
2014.09.15-17
 Wygłosiłem referat pt. „E-podręczniki do matematyki" na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych.
Warszawa, Politechnika Warszawska
2014.06.26
 Prezentowałem e-podręcznik do matematyki przeznaczony dla klasy pierwszej liceum i technikum podczas oficjalnej odsłony.
Łódź, Politechnika Łódzka
2014.04.30
 Wygłosiłem referat pt. "E-podręcznik do matematyk" na konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów.
Gdańsk, Politechnika Gdańska
2014.01.24-27
 Wygłosiłem referat na XXIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
Hel, Półwysep Helski