XVIII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych (OKNMUT)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy matematyków i fizyków - dydaktyków uczelni wyższych - do wzięcia udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych organizowanej w dniach 24-27 września 2018 r. przez Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej przy współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli JM Rektor PŁ, prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Konferencja odbędzie się w gmachu Instytutu Fizyki Wydziału FTIMS przy ul. Wólczańskiej 219 (kampus B, budynek B15).

Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych jest cykliczną konferencją, organizowaną co dwa lata przez uczelnie techniczne całego kraju. Głównym celem konferencji jest doskonalenie jakości kształcenia matematycznego w uczelniach technicznych, zastosowania matematyki w naukach technicznych, przedstawianie nowych trendów i kierunków rozwoju dydaktyki uczelni technicznych, dyskusja i wymiana doświadczeń dydaktycznych oraz integracja środowiska nauczycieli akademickich.

W tym roku szczególnie pragniemy skoncentrować się na następujących zagadnieniach (mile widziane będą również inne propozycje programowe):

 1. Organizacja zajęć z matematyki wobec zmian programowych związanych z reformą edukacji.
 2. Dydaktyka na uczelni technicznej w świetle proponowanych zmian legislacyjnych w szkolnictwie wyższym.
 3. Nowe technologie - jakie są ich wady i zalety w nauczaniu matematyki?
 4. Jak promować matematykę wśród uczniów szkół średnich?
 5. Problemy na styku przedmiotów: matematyka i fizyka, czyli dlaczego między nami iskrzy?

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Andrzej Just, Dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej

Poprzednie konferencje

 1. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej - 2016
 2. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - 2014
 3. Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej - 2012
 4. Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - 2010
 5. Politechnika Wrocławska - 2008
 6. Puck, Politechnika Gdańska - 2006
 7. Brenna Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - 2004
 8. Bielsko-Biała - 2002
 9. Kazimierz Dolny - 2000
 10. Kazimierz Dolny - 1998