dr inż.
Małgorzata Terepeta

OgłoszeniaWszystkie prace zaliczeniowe i egzaminacyjne można oglądać na dyżurach.


Dodano 02.07.2018ZMIANA AUDYTORIUM

Zaliczenie 10.09.2018 odbędzie się w S9 zamiast w S20.


Dodano 02.07.2018EGZAMIN 28.06.2018

Wszystkie oceny z dzisiejszego egzaminu zostały wpisane do systemu. Jeśli są jakieś nieścisłości, proszę o maile.

Prace można obejrzeć w poniedziałek na zaliczeniu lub we wtorek na dyżurze.
Dodano 28.06.2018W związku z RODO wyniki kolokwiów będę podawać tylko na pocztę politechniczną. Osoby zainteresowane proszę o maile (oczywiście z poczty PŁ).
Dodano 22.06.2018KONSULTACJE W SESJI

W sesji konsultacje odbywać się będą w następujących terminach:
wtorki 26.06, 3.07 godz. 9:00-10:30,
poniedziałek 10.09 godz. 12:30-14:00.

Dyżurować będę w CMF, pokój 510.
Dodano 19.06.2018Jeżeli 25.06 i 2.07 studenci kierunku TŻŻC nie mogą przyjść na poprawę kol. 2 z matematyki z powodu zaliczania chemii, mogą pisać to kolokwium dzień później o godz. 9:00 na moim dyżurze. Należy jedynie przynieść potwierdzenie przystąpienia do zaliczenia z chemii (najlepiej pisemne zaświadczenie od osoby prowadzącej kolokwium) oraz poinformować mnie mailem.
Dodano 17.04.2018
Wszystkie osoby, które chciałyby mieć przepisaną ocenę z matematyki mają obowiązek (w pierwszym miesiącu danego semestru) napisać podanie o przepisanie oceny do Dziekana Brzezińskiego oraz zgłosić się do mnie z tym podaniem oraz sylabusem przedmiotu.
Dodano 16.01.2018MATEMATYKA 2

Osoby, które nie uzyskają zaliczenia ćwiczeń po drugim semestrze podczas sesji zimowej mają obowiązek uczęszczać na zajęcia z przedmiotu Matematyka 2 (do dowolnie wybranej grupy) i muszą ponownie pisać oba kolokwia.
Dodano 24.11.2017WSTĘP DO ANALIZY MATEMATYCZNEJ i MATEMATYKA 1

Zajęcia ze Wstępu do analizy matematycznej odbywają się w pierwszej połowie semestru i są obowiązkowe dla osób, które nie uzyskały zaliczenia w sesji letniej z poprzedniego roku akademickiego.

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ćwiczeń pierwszego semestru Matematyki 1 w czasie sesji letniej, mają obowiązek zgłosić się w pierwszej połowie października do osoby prowadzącej ćwiczenia w wybranej grupie dziekańskiej i zapisać się do grupy. Uzyskają wówczas informację, kiedy zaczynają się ćwiczenia z Matematyki 1, które są obowiązkowe dla wszystkich, którzy ćwiczeń nie zaliczyli. Ponadto muszą ponownie pisać wszystkie kolokwia z niezaliczonego przedmiotu.
Dodano 07.09.2017MATEMATYKA 1 i 2

Osoby, które nie uzyskają zaliczenia przedmiotu Matematyka 1 mogą uczęszczać na ćwiczenia z Matematyki 2 i przystępować w czasie semestru do kolokwiów. W czasie sesji letniej muszą jednak najpierw uzyskać zaliczenie przedmiotu Matematyka 1 zanim przystąpią do zaliczenia przedmiotu Matematyka 2.
Dodano 15.09.2016Aktualny regulamin studiów na PŁ: Regulamin studiów

Wszystkie materiały i informacje dla studentów: Wikamp


Dodano 01.10.2015

Pliki do pobrania

Loguj się do systemu

Login:
Hasło: