dr inż.
Małgorzata Terepeta

OgłoszeniaEGZAMIN Z MATEMATYKI 18.01.2018

Gratuluję wszystkim osobom, które dziś zdały egzamin. Wszystkie uzyskane oceny pozytywne oraz oceny z przedmiotu Wstęp do analizy matematycznej zostały wprowadzone do systemu. Bardzo proszę o sprawdzenie i mail w razie wątpliwości.

Prace można obejrzeć w poniedziałek w godz. 8:15-9:45 lub 10:15-11:45 w S6.
Dodano 18.01.2018EGZAMIN Z MATEMATYKI 16.01.2018

Gratuluję wszystkim osobom, które dziś zdały egzamin. Wszystkie uzyskane oceny pozytywne oraz oceny z przedmiotu Wstęp do analizy matematycznej zostały wprowadzone do systemu. Bardzo proszę o sprawdzenie i mail w razie wątpliwości.

Prace można obejrzeć jutro na dyżurze w CMF.

Przypominam, że wykład dnia 23.01.2018 odbywa się zgodnie z planem.
Dodano 16.01.2018
Wszystkie osoby, które chciałyby mieć przepisaną ocenę z matematyki mają obowiązek napisać podanie o przepisanie oceny do Dziekana Brzezińskiego oraz zgłosić się do mnie z podaniem oraz sylabusem przedmiotu w pierwszym miesiącu danego semestru.
Dodano 16.01.2018Egzamin z przedmiotów Matematyka 1 i 2 oraz zaliczenie kol. 2 (Mat.1) w dniu 16.01 odbywa się w audytorium S8 a nie S20. Przepraszam za pomyłkę w harmonogramie sesji.
Dodano 15.01.2018MATEMATYKA 2

Osoby, które nie uzyskają zaliczenia ćwiczeń po drugim semestrze podczas sesji zimowej mają obowiązek uczęszczać na zajęcia z przedmiotu Matematyka 2 (do dowolnie wybranej grupy) i muszą ponownie pisać oba kolokwia.
Dodano 24.11.2017WSTĘP DO ANALIZY MATEMATYCZNEJ i MATEMATYKA 1

Zajęcia ze Wstępu do analizy matematycznej odbywają się w pierwszej połowie semestru i są obowiązkowe dla osób, które nie uzyskały zaliczenia w sesji letniej z poprzedniego roku akademickiego.

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ćwiczeń pierwszego semestru Matematyki 1 w czasie sesji letniej, mają obowiązek zgłosić się w pierwszej połowie października do osoby prowadzącej ćwiczenia w wybranej grupie dziekańskiej i zapisać się do grupy. Uzyskają wówczas informację, kiedy zaczynają się ćwiczenia z Matematyki 1, które są obowiązkowe dla wszystkich, którzy ćwiczeń nie zaliczyli. Ponadto muszą ponownie pisać wszystkie kolokwia z niezaliczonego przedmiotu.
Dodano 07.09.2017MATEMATYKA 1 i 2

Osoby, które nie uzyskają zaliczenia przedmiotu Matematyka 1 mogą uczęszczać na ćwiczenia z Matematyki 2 i przystępować w czasie semestru do kolokwiów. W czasie sesji letniej muszą najpierw uzyskać zaliczenie przedmiotu Matematyka 1 zanim przystąpią do zaliczenia przedmiotu Matematyka 2.
Dodano 15.09.2016Aktualny regulamin studiów na PŁ: Regulamin studiów

Wszystkie materiały i informacje dla studentów: Wikamp


Dodano 01.10.2015

Pliki do pobrania

Wyniki

    Loguj się do systemu

    Login:
    Hasło: