dr inż.
Małgorzata Terepeta

OgłoszeniaSzanowni Państwo!

Wpisałam wszystkie pozytywne oceny do systemu. Bardzo proszę o sprawdzenie, czy oceny zgadzaja się z uzyskaną informacją. W razie wątpliwości proszę o szybki mail przed niedzielą. W związku z wyjazdem na konferencję, późniejsze reklamacje będą uwzględniane dopiero po 20.09.
Dodano 08.09.2017WSTĘP DO ANALIZY MATEMATYCZNEJ i MATEMATYKA 1

Zajęcia ze Wstępu do analizy matematycznej odbywają się w pierwszej połowie semestru i są obowiązkowe dla osób, które nie uzyskały zaliczenia w sesji letniej z poprzedniego roku akademickiego.

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ćwiczeń pierwszego semestru Matematyki 1 w czasie sesji letniej, mają obowiązek zgłosić się w pierwszej połowie października do osoby prowadzącej ćwiczenia w wybranej grupie dziekańskiej i zapisać się do grupy. Uzyskają wówczas informację, kiedy zaczynają się ćwiczenia z Matematyki 1, które są obowiązkowe dla wszystkich, którzy ćwiczeń nie zaliczyli. Ponadto muszą ponownie pisać wszystkie kolokwia z niezaliczonego przedmiotu.
Dodano 07.09.2017BIOTECHNOLOGIA

Przypominam, że wszystkie osoby, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Matematyka 2 na ocenę min. 3,5 mogą przystąpić do egzaminu zerowego.
Dodano 13.06.2017
Wszystkie osoby, które chciałyby mieć przepisaną ocenę z matematyki mają obowiązek zgłosić się do mnie w pierwszym miesiącu danego semestru. Zgłoszenia pod koniec semestru oraz w czasie sesji będą uwzględnione po zaliczonym pisemnym sprawdzianie.
Dodano 20.02.2017Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ćwiczeń po drugim semestrze mają obowiązek uczęszczać na zajęcia z Matematyki 2 (do dowolnie wybranej grupy) i muszą ponownie pisać oba kolokwia.
Dodano 16.02.2017MATEMATYKA 1 i 2

Osoby, które nie uzyskają zaliczenia przedmiotu Matematyka 1 mogą uczęszczać na ćwiczenia z Matematyki 2 i przystępować w czasie semestru do kolokwiów. W czasie sesji letniej muszą najpierw uzyskać zaliczenie przedmiotu Matematyka 1 zanim przystąpią do zaliczenia przedmiotu Matematyka 2.
Dodano 15.09.2016Aktualny regulamin studiów na PŁ: Regulamin studiów

Wszystkie materiały i informacje dla studentów: Wikamp


Dodano 01.10.2015

Pliki do pobrania

Wyniki

    Loguj się do systemu

    Login:
    Hasło: