dr inż.
Małgorzata Terepeta

Ogłoszenia
Przenoszę dyżury w dniach 22.11 oraz 20.12 do sali S20 na wydziale BiNoŻ.
Dodano 10.11.2017GRUPA 1 i 2, BIOTECHNOLOGIA

Terminy kolokwiów:

22.11.2017 o godz. 15:00 (S20) - kolokwium poprawkowe ze Wstępu do analizy matematycznej

4.12.2017 - na ćwiczeniach kol. 1, Matematyka 1

20.12.2017 o godz. 15:00 (S20) - kolokwium poprawkowe nr 1, Matematyka 1

10.01.2018 - na ćwiczeniach kol. 2, Matematyka 1
Dodano 10.11.2017WSTĘP DO ANALIZY MATEMATYCZNEJ i MATEMATYKA 1

Zajęcia ze Wstępu do analizy matematycznej odbywają się w pierwszej połowie semestru i są obowiązkowe dla osób, które nie uzyskały zaliczenia w sesji letniej z poprzedniego roku akademickiego.

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ćwiczeń pierwszego semestru Matematyki 1 w czasie sesji letniej, mają obowiązek zgłosić się w pierwszej połowie października do osoby prowadzącej ćwiczenia w wybranej grupie dziekańskiej i zapisać się do grupy. Uzyskają wówczas informację, kiedy zaczynają się ćwiczenia z Matematyki 1, które są obowiązkowe dla wszystkich, którzy ćwiczeń nie zaliczyli. Ponadto muszą ponownie pisać wszystkie kolokwia z niezaliczonego przedmiotu.
Dodano 07.09.2017
Wszystkie osoby, które chciałyby mieć przepisaną ocenę z matematyki mają obowiązek zgłosić się do mnie w pierwszym miesiącu danego semestru. Zgłoszenia pod koniec semestru oraz w czasie sesji będą uwzględnione po zaliczonym pisemnym sprawdzianie.
Dodano 20.02.2017Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ćwiczeń po drugim semestrze mają obowiązek uczęszczać na zajęcia z Matematyki 2 (do dowolnie wybranej grupy) i muszą ponownie pisać oba kolokwia.
Dodano 16.02.2017MATEMATYKA 1 i 2

Osoby, które nie uzyskają zaliczenia przedmiotu Matematyka 1 mogą uczęszczać na ćwiczenia z Matematyki 2 i przystępować w czasie semestru do kolokwiów. W czasie sesji letniej muszą najpierw uzyskać zaliczenie przedmiotu Matematyka 1 zanim przystąpią do zaliczenia przedmiotu Matematyka 2.
Dodano 15.09.2016Aktualny regulamin studiów na PŁ: Regulamin studiów

Wszystkie materiały i informacje dla studentów: Wikamp


Dodano 01.10.2015

Pliki do pobrania

Wyniki

    Loguj się do systemu

    Login:
    Hasło: