dr inż.
Małgorzata Terepeta

OgłoszeniaJeżeli 25.06 i 2.07 studenci kierunku TŻŻC nie mogą przyjść na poprawę kol. 2 z matematyki z powodu zaliczania chemii, mogą pisać to kolokwium dzień później o godz. 9:00 na moim dyżurze. Należy jedynie przynieść potwierdzenie przystąpienia do zaliczenia z chemii (najlepiej pisemne zaświadczenie od osoby prowadzącej kolokwium) oraz poinformować mnie mailem.
Dodano 17.04.2018Dyżur z dnia 7.05 przesuwam na 9.05 na godzinę 12:15 do S20.
Dodano 11.04.2018


Terminy kolokwiów:

Biotechnologia gr. 1 i 2
kol. 1 - 11 kwietnia (obie grupy 8:15-9:45 w audytorium S20)
kol. 2 - 6 czerwca (na ćwiczeniach)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (oba kolokwia na ćwiczeniach)
kol. 1 - 23 kwietnia (w S20)
kol. 2 - 4 czerwca

Kolokwium poprawkowe 1 odbędzie się 9.05 o godzinie. 12:15 w S20.
Dodano 26.03.2018


W związku z wyjazdem na konferencję (będę nieobecna w dniach 23.04-25.04) przesuwam wykład dla Biotechnologii z dnia 23.04 na 18.04 na godz. 12:15 (audytorium S20)

Ćwiczenia z gr. 1 i 2 Biotechnologii w dniu 25.04 zostają odwołane. Grupa 1 odrabia je 11.04 o 12:15 (S6), zaś grupa 2 ma kolokwium tego samego dnia poza zajęciami (o 8:15).

Zajęcia na Technologii odbywają się wg planu.
Dodano 26.03.2018
Wszystkie osoby, które chciałyby mieć przepisaną ocenę z matematyki mają obowiązek (w pierwszym miesiącu danego semestru) napisać podanie o przepisanie oceny do Dziekana Brzezińskiego oraz zgłosić się do mnie z tym podaniem oraz sylabusem przedmiotu.
Dodano 16.01.2018MATEMATYKA 2

Osoby, które nie uzyskają zaliczenia ćwiczeń po drugim semestrze podczas sesji zimowej mają obowiązek uczęszczać na zajęcia z przedmiotu Matematyka 2 (do dowolnie wybranej grupy) i muszą ponownie pisać oba kolokwia.
Dodano 24.11.2017WSTĘP DO ANALIZY MATEMATYCZNEJ i MATEMATYKA 1

Zajęcia ze Wstępu do analizy matematycznej odbywają się w pierwszej połowie semestru i są obowiązkowe dla osób, które nie uzyskały zaliczenia w sesji letniej z poprzedniego roku akademickiego.

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ćwiczeń pierwszego semestru Matematyki 1 w czasie sesji letniej, mają obowiązek zgłosić się w pierwszej połowie października do osoby prowadzącej ćwiczenia w wybranej grupie dziekańskiej i zapisać się do grupy. Uzyskają wówczas informację, kiedy zaczynają się ćwiczenia z Matematyki 1, które są obowiązkowe dla wszystkich, którzy ćwiczeń nie zaliczyli. Ponadto muszą ponownie pisać wszystkie kolokwia z niezaliczonego przedmiotu.
Dodano 07.09.2017MATEMATYKA 1 i 2

Osoby, które nie uzyskają zaliczenia przedmiotu Matematyka 1 mogą uczęszczać na ćwiczenia z Matematyki 2 i przystępować w czasie semestru do kolokwiów. W czasie sesji letniej muszą jednak najpierw uzyskać zaliczenie przedmiotu Matematyka 1 zanim przystąpią do zaliczenia przedmiotu Matematyka 2.
Dodano 15.09.2016Aktualny regulamin studiów na PŁ: Regulamin studiów

Wszystkie materiały i informacje dla studentów: Wikamp


Dodano 01.10.2015

Pliki do pobrania

Wyniki

    Loguj się do systemu

    Login:
    Hasło: