dr
Krzysztof Kisiel

Ogłoszenia

UWAGA
Dnia 13.10 dyżur odbędzie się w sali 4M12

PLAN 24 PŁ

Pon: 8-9 4M12, 9-10, 4M12, 10 -12 lab 528, 12-14 C605
wt: 10-15 4M01,
sr: 16-18 1M01, 18.15-21 517
czw: 8-10 1M03, 10-10.30 1M06
pt: 8-10 117/ A18, 10-14 4M01, 14.30-17.00 517
sob zjazdowe: 10-12 517, 12-15 4M12.

Dodano 05.10.2017

STUDIA DZIENNE KIERUNEK IM SEMESTR II
TERMINY KOLOKWIÓW

1. 20.06 ---- 12.15-14.00 kolokwium poprawkowe --sala 523 Akwarium
2. 29.06 ---- 12.15-14.00 kolokwium w sesji --sala 607 Akwarium
3. 11.09 ---- 16.15-18.00 kolokwium w sesji --sala 607 Akwarium
Dodano 14.06.2017

Ważne terminy

STUDIA STACJONARNE

Harmonogram sesji Matematyka 2 (sesja letnia 2016/2017):

(egzaminy we wszystkich terminach odbywają się w sali 5M10 im. prof. A. Sołtana)23.06.2017 (piątek) godz. 11:15-12:00 EGZ. z Matematyki 2 (kierunki: IP, IM)


30.06.2017 (piątek) godz. 11:15-12:00 EGZ. z Matematyki 2 (kierunki: IP, IM)


12.09.2017 (wtorek) godz. 11:15-12:00 EGZ. z Matematyki 2 (kierunki IP, IM)
Dodano 30.05.2017

TERMINY EGZAMINÓW PO SEMESTRZE I STUDIA NIESTACJONARNE (WSZYSTKIE KIERUNKI)
TERMINY ZALICZEŃ PO SEMESTRZE I STUDIA NIESTACJONARNE1) 24.06.2017 sobota ------ 17.15----19.00 4M02 zaliczenie
24.06.2017 sobota ------ 19.15----20.00 4M02 egzamin

2) 01.07.2017 sobota ------ 17.15----19.00 4M02 zaliczenie
01.07.2017 sobota ------ 19.15----20.00 4M02 egzamin

3) 10.09.2017 niedziela ------ 17.15----19.00 4M02 zaliczenie
10.09.2017 niedziela ------ 19.15----20.00 4M02 egzamin


STUDIA DZIENNE KIERUNKI IM ORAZ IP


KOLOKWIUM POPRAWKOWE ODBĘDZIE SIĘ 01.06 W SALI 523 AKWARIUM 12.15-14.00
Dodano 14.12.2014


Dodano 14.05.2014


BARDZO WAŻNE PUNKTY REGULAMINU STUDIÓW.

2. Obecność studenta jest obowiązkowa pod rygorem niezaliczenia przedmiotu po trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na: ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, zajęciach projektowych, seminariach, lektoratach oraz na zajęciach praktycznych i terenowych. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia wszystkie formy zajęć są obowiązkowe.


6. Student jest zobowiązany posiadać indeks oraz kartę okresowych osiągnięć studenta podczas zaliczania zajęć i składania egzaminu.

9. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu (lub innej
formy sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji), egzamin danego studenta zostaje przerwany i unieważniony
o czym prowadzący egzamin ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie dziekana. Do ponownego zaliczania
przedmiotu student może przystąpić w następnym semestrze. Student ma prawo złożyć pisemne odwołanie od decyzji prowadzącego do dziekana w terminie 7 dni.


Dodano 14.05.2014

Pliki do pobrania

Wyniki

Loguj się do systemu

Login:
Hasło: