dr
Krzysztof Kisiel

Ogłoszenia

STUDIA DZIENNE KIERUNEK IP SEMESTR I
TERMINY KOLOKWIÓW


1. 25.06.2018 poniedziałek 8.00 -10.00 607
2. 02.07.2018 poniedziałek 8.00 -10.00 605 tylko dopytywanie i dodatkowy termin dla osób posiadających zwolnienie lekarskie.

3. 11.09.2018 wtorek 12.00-14.00 sala 523 Akwarium

Dodano 14.06.2017

Harmonogram sesji letniej 2017/2018
26.06.2018 (wtorek)
9:15-10 Matematyka 1 (MiBM, AiR, MT En, IP, IM) EGZAMIN 10:15-12 Matematyka 1 (MiBM, AiR, MT En, IP, IM) ZALICZENIE
27.06.2018 (środa)
9:15 – 10 Matematyka 2 (MiBM) EGZAMIN 10:15 – 11 Matematyka 2 (AiR, MT) EGZAMIN 11:15 - 12 Matematyka 2 (En) EGZAMIN 11:15 - 12 Matematyka 2 (IP, IM) EGZAMIN
3.07.2018 (wtorek)
9:15-10 Matematyka 1 (MiBM, AiR, MT, En, IP, IM) EGZAMIN
4.07.2018 (środa)
9:15 – 10 Matematyka 2 (MiBM) EGZAMIN 10:15 – 11 Matematyka 2 (AiR, MT) EGZAMIN 11:15 - 12 Matematyka 2 (En) EGZAMIN 11:15 - 12 Matematyka 2 (IP, IM) EGZAMIN
6.09.2018 (czwartek)
9:15-11 Matematyka 1 (MiBM, AiR, MT, En, IP, IM) ZALICZENIE
11.09.2018 (wtorek)
9:15-10 Matematyka 1 (MiBM, AiR, MT, En, IP, IM) EGZAMIN
12.09.2018 (piątek)
9:15 – 10 Matematyka 2 (MiBM) EGZAMIN 10:15 – 11 Matematyka 2 (AiR, MT) EGZAMIN 11:15 - 12 Matematyka 2 (En) EGZAMIN 11:15 - 12 Matematyka 2 (IP, IM) EGZAMIN


TERMINY ZALICZEŃ PO SEMESTRZE I STUDIA NIESTACJONARNE

1. 30.06.2018 (sobota) 523 Akwarium 10.15-12.00

2. 7.07.2018 (sobota) 523 Akwarium 10.15-12.00

3. 8.09.2018 (sobota) 523 Akwarium 10.15-12.00

4. 15.09.2018 (sobota) 523 Akwarium 10.15-12.00Dodano 14.12.2014

24 sesja letnia


poniedziałek 8-10 Dyżur, 10-13 517

Wtorek: 8-12 1M01, 12-14 517 lub 1M01

Środa: 8-12 1M01, 12-14 517

Sobota: 9-14 523 lub 517Dodano 14.05.2014


BARDZO WAŻNE PUNKTY REGULAMINU STUDIÓW.

2. Obecność studenta jest obowiązkowa pod rygorem niezaliczenia przedmiotu po trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na: ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, zajęciach projektowych, seminariach, lektoratach oraz na zajęciach praktycznych i terenowych. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia wszystkie formy zajęć są obowiązkowe.


6. Student jest zobowiązany posiadać indeks oraz kartę okresowych osiągnięć studenta podczas zaliczania zajęć i składania egzaminu.

9. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu (lub innej
formy sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji), egzamin danego studenta zostaje przerwany i unieważniony
o czym prowadzący egzamin ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie dziekana. Do ponownego zaliczania
przedmiotu student może przystąpić w następnym semestrze. Student ma prawo złożyć pisemne odwołanie od decyzji prowadzącego do dziekana w terminie 7 dni.


Dodano 14.05.2014

Pliki do pobrania

Loguj się do systemu

Login:
Hasło: