dr, docent PŁ
Anna Dębińska-Nagórska

Ogłoszenia

Uwaga! IFE!!! Uwaga!

Osoby, które do końca sesji zimowej nie zamkną przedmiotu Mathematiques II tzn. semestru II (letniego) muszą powtarzać całość - wykłady, ćwiczenia, zaliczenie i egzamin. Nie przepisuję żadnych wyników z poprzedniego roku akademickiego. Analogicznie osoby, które nie zaliczą semestru I lub III do końca sesji jesiennej muszą powtarzać (od początku) ten semestr, którego nie zaliczyły.
Dodano 24.10.2016

Szanowni Państwo!

BARDZO WAŻNE PUNKTY REGULAMINU STUDIÓW.

2. Obecność studenta jest obowiązkowa pod rygorem niezaliczenia przedmiotu po trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na: ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych, zajęciach projektowych, seminariach, lektoratach oraz na zajęciach praktycznych i terenowych. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia wszystkie formy zajęć są obowiązkowe.


6. Student jest zobowiązany posiadać legitymację studencką podczas zaliczania zajęć i składania egzaminu.

9. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu (lub innej
formy sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji), egzamin danego studenta zostaje przerwany i unieważniony
o czym prowadzący egzamin ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie dziekana. Do ponownego zaliczania
przedmiotu student może przystąpić w następnym semestrze. Student ma prawo złożyć pisemne odwołanie od decyzji prowadzącego do dziekana w terminie 7 dni.

Dodano 28.09.2016

Uwaga!!! Gestion & Technologie - zasady zaliczania semestru II pozostają takie, jak w roku akademickim 2014/2015 (na dole strony oraz w "Pliki do pobrania").
Zmieniony rozkład materiału znajduje się w pliku "Zakres materiału sem. II lato 2016"
Dodano 12.03.2016

Uwaga!
Odpowiadam tylko na listy z Państwa adresu poczty PŁ tzn. - imię.nazwisko@edu.p.lodz.pl - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - lub numer albumu@edu.p.lodz.pl
Dodano 01.10.2014


Dodano 00.00.0000

Pliki do pobrania

Wyniki

    Loguj się do systemu

    Login:
    Hasło: