Zerowa zasada termodynamiki

 

Termodynamika. Ireneusz Owczarek Każdy układ izolowany, niezależnie od stanu początkowego, dochodzi po pewnym czasie do stanu równowagi termodynamicznej.
Warunkiem równowagi termodynamicznej jest występowanie równowagi chemicznej, mechanicznejtermicznej.
Osiągniecie stanu równowagi zajmuje pewien czas zależny od stanu początkowego i od warunków oddziaływania części składowych układu.


Zerowa zasada termodynamiki

Jeżeli układ A i układ B są w równowadze termicznej z układem C, to są w równowadze termicznej względem siebie.

Termodynamika. Ireneusz Owczarek

Wszystkie układy, które są w równowadze termicznej z układem odniesienia C mają tą samą temperaturę.
Z zasady tej wynika istnienie temperatury empirycznej.
Temperatura to taka wielkość fizyczna, która dla układów A, B i C jest równa, gdy ustaje przepływ ciepła. Układy będą ze sobą w równowadze termodynamicznej.

Zerowa zasada termodynamiki stwierdza także, że ciało w równowadze termodynamicznej ma wszędzie tę samą temperaturę.


Temperatura jest podstawowa wielkością charakteryzująca zjawiska cieplne i wskazuje kierunek przepływu energii cieplnej.
 Ireneusz Owczarek  ©  2011 - 2013