Przemiany gazowe

 

Stan równowagi danej masy gazu określony jest przez zespól zmiennych termodynamicznych p, V, T.
Równanie stanu gazu doskonałego zawiera w sobie wcześniej odkryte prawa empiryczne:

 • prawo Boyl’a-Mariotte’a

  pV=const.

 • prawo Charles’a
  p

  T
  =const.
 • prawo Gay-Lussac’a
  V

  T
  =const.

uzyskując

pV

T
=const.

Przemiana termodynamiczna to każda, dowolna zmiana stanu termodynamicznego układu fizycznego.

Termodynamika. Ireneusz Owczarek

Wśród wszystkich procesów termodynamicznych na uwagę zasługują izoprocesy gazu doskonałego, czyli procesy, w trakcie których jeden z wymienionych parametrów gazu doskonałego pozostaje stały.

Przemiana adiabatyczna

 

Termodynamika. Ireneusz OwczarekW związku z tym, że adiabata jest bardziej stroma niż izoterma (adiabatyczne zmiany ciśnienia są większe niż izotermiczne) przy sprężaniu adiabatycznym gaz, nie mogąc wymienić ciepła z otoczeniem, ogrzewa się co powoduje dodatkowy wzrost ciśnienia. Oziębienie się gazu przy adiabatycznym rozprężaniu wywołuje zmniejszanie ciśnienia. W ten sposób adiabatyczna zmiana ciśnienia występuje na skutek: zmiany objętości i zmiany temperatury. Natomiast izotermiczna zmiana ciśnienia jedynie na skutek zmiany objętości.

 

 Ireneusz Owczarek  ©  2011 - 2013