Procesy odwracalne i nieodwracalne

 

Wszystkie przemiany zachodzące w przyrodzie przebiegają w określonym kierunku.
Podczas ewolucji systemu zachodzą dynamiczne, nieodwracalne procesy, w których nie powtarza się stan układu, a tym samym nie istnieje możliwość powrotu do stanu z przeszłości.
Przykładami układów w których zachodzą procesy nieodwracalne są układy termodynamicznie otwarte nie będące w równowadze z otoczeniem. Termodynamika. Ireneusz Owczarek


Przykłady procesów nieodwracalnych:
  • przepływ ciepła pomiędzy dwiema częściami układu o różnych temperaturach,
  • dyfuzja w roztworach,
  • przemiany fazowe,
  • przemieszczanie się wody z poziomu wyższego na niższy.
Termodynamika. Ireneusz Owczarek Termodynamika. Ireneusz Owczarek Termodynamika. Ireneusz Owczarek

 

W procesach odwracalnych istnieje możliwość powrotu do stanu poprzedniego wszystkich części, z których składa się dany system np. podczas procesów cyklicznych.
Termodynamika. Ireneusz OwczarekW toku przemiany odwracalnej układ pozostaje w stanie równowagi termodynamicznej i zmienne określające stan układu są równocześnie współrzędnymi opisującymi przemianę. Ireneusz Owczarek  ©  2011 - 2013