Przemiana izochoryczna

 

Przemiana izochoryczna to proces, w którym objętość układu pozostaje stała, czyli V=const. W przemianie tej nie jest wykonywana praca.
Wykres funkcji p(T) jest nazywany izochorą i ma postać

p

T
=const.

Związek ten nazywany jest prawem Charlese'a.

Przyczyną wzrostu ciśnienia gazu wraz ze wzrostem temperatury jest średnia energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczek. Cząsteczki o większej szybkości działają na ścianki zbiornika podczas zderzeń z większą siłą. Termodynamika. Ireneusz Owczarek

Na wykresach przedstawiono zależności pV, pT i TV w stałej objętości gazu doskonałego dla temperatur V1 < V2 < V3.

W przemianie tej objętość pozostaje stała, zmieniają się temperatura i ciśnienie gazu, ale tak, iż stosunek ciśnienia do temperatury pozostaje stały:

p1

T1
=
p2

T2

Termodynamika. Ireneusz Owczarek Praca w przemianie izochorycznej

W=pΔV=0

ponieważ objętość gazu pozostaje bez zmian.

Gaz doskonały w zbiorniku o stałej objętości jest ogrzewany od temperatury T do T+ΔT. Ciepło jest dostarczane do układu, który nie wykonuje pracy.


Ciepło przemiany

ΔU=mcV(T2-T1)=Q. Ireneusz Owczarek  ©  2011 - 2013