Przemiana adiabatyczna

 

Przemiana adiabatyczna to proces, w którym nie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem Q =const. Warunek braku przepływu ciepła można spełnić, przeprowadzając proces bardzo szybko lub w dobrze izolowanym zbiorniku.
Przemianę opisuje równanie Poissona

pVκ=const.

gdzie wykładnik

κ=
Cp

CV

wyraża iloraz wartości molowych ciepeł właściwych gazu przy stałym ciśnieniu i stałej objętości.

Termodynamika. Ireneusz OwczarekW związku z tym, że adiabata jest bardziej stroma niż izoterma (adiabatyczne zmiany ciśnienia są większe niż izotermiczne) przy sprężaniu adiabatycznym gaz, nie mogąc wymienić ciepła z otoczeniem, ogrzewa się co powoduje dodatkowy wzrost ciśnienia. Oziębienie się gazu przy adiabatycznym rozprężaniu wywołuje zmniejszanie ciśnienia. W ten sposób adiabatyczna zmiana ciśnienia występuje na skutek: zmiany objętości i zmiany temperatury. Natomiast izotermiczna zmiana ciśnienia jedynie na skutek zmiany objętości.

Dla przemiany adiabatycznej pomiędzy punktami 1 i 2:

p1V1κ=p2V2κ.

Praca w przemianie adiabatycznej (ΔQ=0) na podstawie I zasady termodynamiki

ΔU= -W

W= mcV(T1-T2). Ireneusz Owczarek  ©  2011 - 2013