Wstęp

 

Światło jest promieniowaniem elektromagnetycznym wywołującym u ludzi i zwierząt wrażenia świetlne umożliwiające widzenie.

W widmie fal elektromagnetycznych promieniowaniem widzialnym dla człowieka jest bardzo wąski zakres o długości fali od 380 nm (skrajny fiolet) do 780 nm (skrajna czerwień). Wyróżnienie tego zakresu promieniowania wynika z fizjologii oka ludzkiego.

Promieniowanie widzialne.

 

Światło oddziałuje bezpośrednio na nasz narząd wzroku. Dzięki temu traktujemy je jako coś oczywistego w otaczającym nas świecie.

 

Oświetlenie - czy to jest ważne? 

Aż 83 % wszystkich bodźców docierających do nas jest odbieranych przez wzrok. Wartość sygnałów odbieranych przez pozostałe zmysły stanowi tylko 17 % informacji docierających z otoczenia. Z tego wynika, że wszyscy ludzie są wzrokowcami.

Dziedzina nauki i techniki zajmująca się zagadnieniami wytwarzania i mierzenia światła to technika świetlna. Do jej podstawowych działów zalicza się:

  1. zagadnienia dotyczące źródeł światła, czyli zagadnienia konstrukcyjne i eksploatacyjne, dotyczące żarówek i różnych odmian lamp wyładowczych oraz osprzętu umożliwiającego zapłon i świecenie źródeł,
  2. zagadnienia dotyczące opraw oświetleniowych, czyli zagadnienia konstrukcyjne i eksploatacyjne, dotyczące formowania rozsyłu światła w przestrzeni oraz przyłączania źródeł światła do sieci zasilającej,
  3. fotometrię, która obejmuje pomiary światła. Na podstawie tych pomiarów określa się wartości podstawowych wielkości, które charakteryzują: źródła światła, oprawy oświetleniowe oraz cechy wytworzonego światła,
  4. kolorymetrię, czyli określanie barwy światła na podstawie pomiarów i obliczeń,
  5. technikę oświetlania, czyli zagadnienia dotyczące sposobów stosowania światła w celu oświetlenia wnętrz, dróg i innych obiektów.

Fotometria jest działem optyki, który zajmuje się badaniem energii promieniowania elektromagnetycznego i innych wielkości z nim związanych. Obejmuje ona swym zakresem zarówno promieniowanie niewidzialne, jak i to, które wywołuje wrażenia wzrokowe - światło.

Do scharakteryzowania wielkości używanych w fotometrii należy wprowadzić pojęcia kąta bryłowego.

Ireneusz Owczarek   ©  CMF PŁ 2014