Wielkości i jednostki fotometryczne

W przypadku fotometrii opis zjawisk i obserwacje propagacji energii fal świetlnych emitowanych przez źródła światła przedstawiany jest na dwa sposoby.

W pierwszym przypadku otrzymuje się z badań energetyczne charakterystyki światła, które aczkolwiek wystarczające z fizycznego punktu widzenia, nie dostarczają jednak informacji o subiektywnych wrażeniach wzrokowych wywoływanych przez działanie światła na oko. Badaniem i pomiarami takiego działania zajmuje się fotometria wizualna, wprowadzająca do opisu pewne nowe wielkości oraz jednostki, odmienne od wielkości czysto energetycznych.

Radiometria  (zwana także fotometrią energetyczną) opiera się na pojęciu całkowitej energii promienistej emitowanej przez źródło, podczas gdy tzw. fotometria wizualna (zwana również fizjologiczną, lub subiektywną) zajmuje się jedynie tą częścią energii promienistej, która jest postrzegana przez ludzkie oko jako światło i uwzględnia czułość oka.

Radiometria mierzy ilość energii docierającej ze źródła (w jednostkach energetycznych), a fotometria wizualna odpowiada na pytanie jak jasno świeci to źródło.

Odpowiednio do opisu zjawisk stosowane są dwa zestawy wielkości i odpowiednich jednostek. Symbole wielkości radiometrycznych są analogiczne do ich odpowiedników fotometrycznych.
Dla odróżnienia, te pierwsze oznaczane będą wskaźnikiem e, a te drugie wskaźnikiem v.

 

 

Wielkości fotometryczne

 

Zadanie

Czym się różni fotometria energetyczna od wizualnej?

Ireneusz Owczarek   ©  CMF PŁ 2014