Tworzenie wielkości fotometrycznych

Każdej wielkości fizycznej Xe charakteryzującej promieniowanie, określonej w sposób obiektywny, odpowiada wielkość fotometryczna Xv oceniana subiektywnie przez oko ludzkie, tzn. przez selektywny odbiornik promieniowania
opisany krzywą V(λ) przy widzeniu fotopowym:

gdzie Kmr jest fotometrycznym równoważnikiem promieniowania. Jego wartość i wymiar wynikają z przyjętego układu jednostek fotometrycznych.

Cały niżej przedstawiony system wielkości i jednostek fotometrycznych uległby zmianie, gdyby miał się odnosić do innego selektywnego odbiornika promieniowania niż normalne oko ludzkie, np. do odbioru wrażeń świetlnych przez inne istoty żywe, do działania terapeutycznego światła, do działania bakteriobójczego, do fotosyntezy itd.


Źródła światła charakteryzują wielkości fotometryczne, które są odpowiednikami wielkości energetycznych, przydatnymi do charakteryzowania promieniowania ze względu na skuteczność wywoływania wrażeń wzrokowych.

Ireneusz Owczarek   ©  CMF PŁ 2014