Skuteczność świetlna

Skuteczność świetlna (wydajność świetlna) określa iloraz strumienia świetlnego emitowanego przez określone źródło światła do pobieranej przez nie energii w jednostce czasu (mocy elektrycznej)Skuteczność świetlna jest wyrażona w lumenach na wat

i charakteryzuje sprawność wytwarzania światła; ma taki sens fizyczny, jak sprawność innych odbiorników energii elektrycznej.

 

 Przykład wyznaczania skuteczności świetlnej żarówki.

 

Skuteczność świetlna może być podawana także procentowo, w porównaniu do wartości 683  lm/W, tj. przypadku źródła idealnego, które całą dostarczoną energię oddaje w zakresie widzialnym światła.

 

Przykładowe skuteczności świetlne różnych źródeł światła.

 

 

 

 

Przeczytaj

Porównanie źródeł o mocy promienistej 1 W:

  • żarówka wolframowa 

  • żarówka halogenowa 

  • świetlówka

 

  • LED 

 

W przypadku lamp wyładowczych uczciwie jest podawać skuteczność świetlną źródła światła wraz z układem stabilizująco-zapłonowym, która jest mniejsza niż skuteczność świetlna samego źródła światła.

 

Ireneusz Owczarek   ©  CMF PŁ 2014