Podstawy fotometrii wizualnej

Do podstawowych  wielkości fotometrycznych zalicza się: strumień świetlny, światłość, natężenie oświetlenia i luminancję. Pierwsze dwa parametry związane są z źródłem światła, kolejne z samym światłem, a ostatnie z odbiorcą światła. Schematyczne ujęcie podstawowych wielkości przedstawia Rysunek .

Schematyczne ujęcie podstawowych wielkości fotometrycznych.

 

 

Ireneusz Owczarek   ©  CMF PŁ 2014