Podstawowe prawa fotometryczne

Istnieje pewien przypadek szczególny, jakim jest ciało doskonale czarne, które promieniuje we wszystkich kierunkach z jednakową luminancją

gdzie Io oznacza światłość w kierunku prostopadłym do powierzchni (θ=0$), jest światłością maksymalną. W praktyce takie źródła nie występują.

Wynika stąd, że światłość powierzchni promieniującej we wszystkich kierunkach z jednakową luminancją zmienia się zgodnie z

Takie źródło nazywa się lambertowskim, oznacza to, że źródło promieniuje (odbija, rozprasza) zgodnie z prawem Lamberta (prawo cosinusów).


Prawo to jest słuszne dla ciała doskonale czarnego oraz powierzchni doskonale rozpraszających światło, a z pewnym przybliżeniem jest także spełnione dla powierzchni matowych i ośrodków mętnych (szkło mleczne, chmury).

 

Ireneusz Owczarek   ©  CMF PŁ 2014