Naświetlenie

Naświetlenie to uśrednienie natężenia oświetlenia w czasie jego trwania

Jednostką naświetlenia jest

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireneusz Owczarek   ©  CMF PŁ 2014