Fotometria

Cele lekcji

Podczas tej lekcji powinieneś poznać następujące zagadnienia:

  • podstawowe różnice pomiędzy fotometrią i radiometrią,
  • wielkości i jednostki występujących w fotometrii i radiometrii,
  • podstawy techniki świetlnej.

Co powinieneś już wiedzieć?

Przed przystąpieniem do tej lekcji pożądane jest abyś 

  • wiedział co to jest fala elektromagnetyczna?
  • znał podstawowe definicje jednostek układu SI.
Ireneusz Owczarek   ©  CMF PŁ 2014