Politechnika Łódzka

Centre of Mathematics and Physics


KURS PRZYGOTOWUJĄCY do MATURY
z MATEMATYKI i FIZYKI na POZIOMIE ROZSZERZONYM
w roku akademickim 2017/2018
organizowany w Politechnice Łódzkiej

Organizatorzy: Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ
Przedmioty: matematyka i fizyka.

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 8:30 – 13:45 (3 godz. fizyki, 3 godz. matematyki) Od 14.10.2017 do 21.04.2018 (60 godzin lekcyjnych z jednego przedmiotu).
Koszt uczestnictwa słuchacza w zajęciach z jednego przedmiotu wynosi 870,- zł.

Informacje i zapisy:
w Sekretariacie Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ
al. Politechniki 11, V piętro, pok. 507, budynek C3 („Akwarium”)
telefony: 42 631 36 14 , 42 631 36 19


Wpłaty: Politechnika Łódzka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
na konto: Bank Pekao SA II O/Łódź 25124030281111000028222228
z dopiskiem w zależności od wyboru przedmiotu/przedmiotów:

  • Kurs CMF mat-fiz 2017/2018 + imię i nazwisko uczestnika
  • Kurs CMF mat 2017/2018 + imię i nazwisko uczestnika
  • Kurs CMF fiz 2017/2018 + imię i nazwisko uczestnika
Termin zapisów i wpłat od 18.09.2017r. do 06.10.2017r.

zajęcia odbywają się w soboty w blokach: 3 godziny lekcyjne (z jedną 15-minutową przerwą) al. Politechniki 11, VI piętro, pok. 605/607, budynek C3 („Akwarium”)
fizyka 8:30
matematyka 11:15

soboty wolne od zajęć:
w roku 2017: 11.11, 23.12, 30.12;
w roku 2018: 06.01, 27.01, 03.02, 10.02, 31.03.

 
Centre of Mathematics and Physics
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@info.p.lodz.pl