Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Zespół nr. 1 Kierownik Zespołu dr inż. Piotr Słoma

Wydział Mechaniczny

 1. dr inż. Piotr Słoma - kierownik przedmiotu dla Wydziału Mechanicznego
 2. dr inż. Sebastian Formański

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 1. dr inż. Krzysztof Wojciechowski - kierownik przedmiotu dla Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
 2. dr inż. Konrad Łukaszewski
 3. dr inż. Ireneusz Owczarek

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 1. dr inż. Krystyna Wolf - kierownik przedmiotu dla Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 1. dr inż. Barbara Kościelniak-Mucha, prof. uczelni - kierownik przedmiotu dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
 2. dr inż. Dariusz Krzyżański

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. dr inż. Dariusz Cybulski - kierownik przedmiotu dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 2. dr hab. inż. Adam Chudecki, prof. uczelni
 3. dr inż. Krystyna Krasińska
 4. dr inż. Janusz Tomaszewski

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 1. dr Mariusz Panak - kierownik przedmiotu dla Wydziału Organizacji i Zarządzania
 2. dr inż. Janusz Tomaszewski - kierownik przedmiotu dla Centrum Papiernictwa i Poligrafii

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

 1. dr inż. Mariusz Krasiński - kierownik przedmiotu dla Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Zespół dydaktyczny ds. Laboratorium Fizyki

 1. dr inż. Krzysztof Wojciechowski - kierownik zespołu
 2. dr inż. Dariusz Cybulski
 3. dr inż. Barbara Kościelniak-Mucha, prof. uczelni
 4. dr inż. Krystyna Krasińska
 5. dr inż. Mariusz Krasiński
 6. dr inż. Dariusz Krzyżański
 7. dr inż. Konrad Łukaszewski
 8. dr Mariusz Panak
 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl