?> Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i FizykiZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY wykonania 97 recenzji dydaktycznych do e-zasobów 1/CMF/2017

zaproszenie do składania ofert
formularz oferty
ogłoszenie negocjacje

Przedłużenie terminu składania ofert
W związku z brakiem złożonych ofert w przetargu (1/CMF/2017) na Wykonanie 97 recenzji dydaktycznych dla e-zasobów według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego w okresie od 30 sierpnia 2017r do 30 czerwca 2018 roku.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15 września 2017 roku.
Pozostałe warunki prowadzenia postępowania nr 1/CMF/2017 nie ulegają zmianie.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY wykonania 97 recenzji specjalistycznych do e-zasobów 2/CMF/2017

zaproszenie do składania ofert
formularz oferty
ogłoszenie negocjacjeZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY wykonania 97 recenzji językowych do e-zasobów 3/CMF/2017

zaproszenie do składania ofert
formularz oferty
ogłoszenie negocjacjeZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY wykonania 97 recenzji WCAG 2.0 do e-zasobów 4/CMF/2017

zaproszenie do składania ofert
formularz oferty
ogłoszenie negocjacje

Przedłużenie terminu składania ofert
W związku z brakiem złożonych ofert w przetargu (4/CMF/2017) na Wykonanie 97 recenzji WCAG 2.0 dla e-zasobów według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego w okresie od 30 sierpnia 2017r do 30 czerwca 2018 roku.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15 września 2017 roku. Pozostałe warunki prowadzenia postępowania nr 4/CMF/2017 nie ulegają zmianie.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA ZP/16/U/2017 (znak w CMF 3/CMF/U/2017)
Do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ZP/16/U/2017 (znak w CMF 3/CMF/U/2017)
Zgodnie z regulaminem konkursu rozdział VII punkt 1, postępowanie zostało rozstrzygnięte bez wyboru Wykonawcy


 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl