Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki


Organizatorem kursu jest Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ.

Kurs skierowany jest do nauczycieli matematyki zainteresowanych wykorzystaniem pakietów matematycznych w nauczaniu szkolnym.

Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z podstawami obsługi programu GeoGebra i zaprezentowanie jego możliwości z punktu widzenia dydaktyki oraz przygotowanie słuchaczy do tworzenia nowych materiałów dydaktycznych z matematyki z wykorzystaniem GeoGebry. GeoGebra jest bezpłatnym i prężnie rozwijającym się oprogramowaniem służącym do dynamicznej wizualizacji różnorodnych zagadnień matematycznych, dlatego warto aby każdy nauczyciel matematyki znał jego podstawowe zastosowania.

Kurs prowadzony będzie przez wykładowców CMF w laboratorium matematycznym w grupach 14-15 osobowych. Przewidywane są dwie edycje kursu:

  A. Zajęcia będą odbywały się w soboty w godz. 9:15-12:00 (4x3 godz.)
      Rozpoczęcie kursu: 5 marca 2011 r.
      Koszt uczestnictwa: 307 zł
  B. Zajęcia będą odbywały się w piątki w godz. 16:30-19:00 (5x3 godz.)
      Rozpoczęcie kursu: 11 marca 2011 r.
      Koszt uczestnictwa: 274 złProgram kursu:

Formularz rejestracyjny

Warunkiem zapisania się na kurs jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dostarczenie dowodu wpłaty za kurs.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 luty 2011 r.
W przypadku większej ilości chętnych, po zakończeniu kursów zostaną uruchomione następne edycje.

Termin płatności: 28 luty 2011 r.
Wpłaty na poniższe konto należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs.
Politechnika Łódzka
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
Bank Pekao S.A. II /Łódź
25124030281111000028222228
z dopiskiem "Warsztaty z GeoGebry"

Informacji o kursie udzielają:
dr inż. Elżbieta Kotlicka elzbieta.kotlicka@p.lodz.pl
dr Joanna Rzepecka joanna.rzepecka@p.lodz.pl
 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl