Politechnika Łódzka 75 Lat Politechniki Łódzkiej

Centrum Nauczania Matematyki i FizykiE-zasoby z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Cel ogólny projektów:
  • przygotowanie do samodzielnego, aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym
  • Przygotowanie do samozatrudnienia we wskazanych branżach gospodarczych
  • rozwijanie aktywności w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Lider Projektu: GroMar Sp. ZOO
Partner Projektu: Politechnika Łódzka

Okres realizacji: od 2017-10-01 do 2018-08-31
1. POWR.02.15.00-00-1021/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (I) – obszar 1A: branża fryzjersko-kosmetyczna i chemiczno-ceramiczno-szklarska; branża poligraficzno-fotograficzna; branża drzewno-meblarska
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 275 000,00 zł

2. POWR.02.15.00-00-1022/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (II) – obszar 2A: branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa; transportowo-spedycyjno-logistyczna
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 250 000,00 zł

3. POWR.02.15.00-00-1023/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (III) – obszar 3A: branża skórzano-obuwnicza; włókienniczo-odzieżowa
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 125 000,00 zł

4. POWR.02.15.00-00-1005/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora budowlanego – obszar 4B: branża budowlana; drogowa i inżynieryjno-instalacyjna
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 350 000,00 zł

5. POWR.02.15.00-00-1024/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora elektryczno-ekonomicznego (obszar 5E) oraz sektora artystycznego (obszar 5S)
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 300 000,00 zł

6. POWR.02.15.00-00-1025/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora mechanicznego – obszar 6M: branża mechaniczna – mechanika precyzyjna; mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 325 000,00 zł

7. POWR.02.15.00-00-1026/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora górniczo-hutniczego – obszar 7G: branża górniczo-wiertnicza; hutniczo-odlewnicza
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 175 000,00 zł

8. POWR.02.15.00-00-1027/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora rolno-leśnego – obszar 8R: branża leśno-ogrodnicza; rolno-hodowlana
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 200 000,00 zł

9. POWR.02.15.00-00-1028/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora turystyczno-gastronomicznego – obszar 9T: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna; spożywcza
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 125 000,00 zł

10. POWR.02.15.00-00-1029/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora medyczno-społecznego
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 350 000, 00 zł
 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl