Politechnika Łódzka 75 Lat Politechniki Łódzkiej

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki


Wraz z grupą studentów IB, M i IFE organizujemy bardzo nietypową konferencję. Pomysł został zweryfikowany przez Was - studentów.

Math Up 16.04.2019

Ideą Math up jest prezentacja przez studentów wyższych lat zastosowań matematyki studentom pierwszego roku!
Nie mamy wątpliwości, iż niejednokrotnie zauważacie, że matematyka jest potrzebna... Chodzi o pokazanie (jak najprościej, najciekawiej) - gdzie! Ma to się odbyć podczas 15-20 min. referatów w obecności władz wydziału i przedstawicieli firm zewnętrznych. Będziecie zatem mogli pokazać się z jak najlepszej strony :-) Dla referujących przewidujemy nagrody, certyfikaty i jeśli się uda - również dodatkowe punkty do stypendium Rektora. Będą konkursy na najlepsze referaty i quizy dla uczestników. Chcemy by konferencja miała charakter prestiżowy, by były przerwy kawowe - co mamy nadzieję ułatwi Wam - studentom różnych lat wspólne dyskusje :-)

Po więcej informacji zapraszamy na Wikamp

 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl