Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i FizykiZe względu na ograniczoną ilość miejsc w pracowniach konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach i lekcjach festiwalowych.

Kontakt: Elżbieta Kotlicka-Dwurznik, elzbieta.kotlicka@p.lodz.pl

Zajęcia odwołane z powodu pandemii.

Warsztaty:

20 kwietnia 2020
10.00-11.30
Grafika dla matematyka i matematyka dla grafika
dr Joanna Rzepecka, dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak za pomocą aplikacji matematycznej uzyskać pewne ciekawe kontury i kształty oraz ich wypełnienie, a przy tym opanować podstawy teorii zbiorów oraz geometrii analitycznej na płaszczyźnie. Będzie również okazja do podzielenia się swoimi pomysłami graficznymi z innymi uczestnikami zajęć.
22 kwietnia 2020
10.30-12.00
Ciekawe konstrukcje geometryczne
dr inż. Renata Długosz, dr Monika Lindner
Podczas warsztatów uczniowie poznają kilka klasycznych konstrukcji geometrycznych nieobecnych w standardowym kursie. Część z nich wykonamy przy użyciu pakietu Geogebra, a część manualnie. Uprzejmie prosimy o przyniesienie cyrkli i linijek.
24 kwietnia 2020
17.00-18.30
Otwarte zasoby edukacyjne w praktyce
dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik, dr Joanna Rzepecka
Podczas warsztatów zaprezentujemy najnowsze możliwości jakie daje GeoGebra w zakresie tworzenia i udostępniania materiałów dydaktycznych. Uczestnicy będą mogli utworzyć własną książkę GeoGebry korzystając zarówno z gotowych jak i samodzielnie zbudowanych aktywności zawierających różne elementy aktywizujące (aplety, testy, filmy). Zakończymy dyskusją o korzyściach i problemach wynikających ze stosowania oraz udostępniania tego typu zasobów.
27 kwietnia 2020
10.30-12.00
Różne oblicza planimetrii
dr Elżbieta Galewska, dr Krzysztof Kisiel
Zastosowanie cech przystawania i podobieństwa trójkątów. Ilustracja twierdzenia Pitagorasa oraz różne konstrukcje geometryczne w programie GeoGebra.
Lekcje festiwalowe:

21 kwietnia 2020
10.30-12.00
Theorema Egregium, czyli jak bardzo krzywe są krzywe
dr inż. Agnieszka Niedziałkowska
Co jest potrzebne do tego, aby opisać stopień zakrzywienia krzywej? I czy powierzchnię Ziemi można pokazać na mapie bez zniekształcenia? Jaki kształt ma Wszechświat, w którym żyjemy? To tylko niektóre pytania, na które odpowiemy podczas lekcji.
23 kwietnia 2020
10.30-12.00
Logika nie boli
dr Joanna Kucner, dr Bożena Świątek
Przykłady zastosowania podstawowych pojęć i praw logiki.
Wykłady:

23 kwietnia 2020

Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE, ul. Żwirki 36, bud. A16
9.50-10.10, sala 2
Tajemnice nieskończoności
dr Marek Małolepszy, prof. PŁ
Pojęcie nieskończoności, chyba jak żadne inne, skrajnie mocno odcisnęło swoje piętno na matematyce i bez niego królowa nauk z całą pewnością nie wyglądałaby tak, jak wygląda dziś. I choć nie mamy nieskończenie wielu przyjaciół, samochodów, ani nie dysponujemy nieskończenie dużymi zasobami finansowymi, to nieskończoność nas fascynuje, nawet jeśli nie jesteśmy matematykami. Pojęcie nieskończoności dostarcza wielu paradoksów. Dzięki niemu otrzymano zaskakujące i fascynujące rezultaty. Można tu przytoczyć konsekwencje aksjomatu wyboru, a w szczególności paradoks Banacha-Tarskiego, który choć udowodniony blisko 100 lat temu nadal budzi ogromne emocje. W trakcie wykładu opowiem o zadziwiających wynikach matematycznych związanych z nieskończonością.
9.50-10.10, sala 3
Czy statystyka może uratować życie?
dr inż. Katarzyna Dems-Rudnicka
Epidemie, śmierć kobiet w połogu czy mężczyzn z powodu ran bitewnych były w dawnych czasach zjawiskami powszechnymi, przyjmowanymi z rezygnacją i poddaniem się losowi. Na szczęście zjawili się ludzie światli i dociekliwi, którzy poprzez pionierską analizę statystyczną zebranych danych dostrzegli w nich pewne prawidłowości i zależności. Pozwoliło to znacznie rozszerzyć horyzonty nauki i w konsekwencji zmodyfikować procedury lecznicze i organizacyjne, powodując istotny spadek śmiertelności w opisanych sytuacjach. W referacie opowiemy o fascynujących początkach statystyki i przybliżymy postacie jej pionierów.
10.10-10.30, sala 3
Matematyka w pszczelim ulu
dr inż. Izabela Jóźwik
Pszczoły budzą zainteresowanie matematyków od dawna. Szczególnie interesująca jest konstrukcja pszczelego plastra miodu. Czy jest ona optymalna biorąc pod uwagę to, że w ulu jest mało miejsca i pszczoły bardzo oszczędnie gospodarują woskiem? Jakimi drogami poruszają się pszczoły? Gdzie w ich genealogii odnajdujemy ciąg Fibonacciego? Czy pszczoły to latająca matematyka? W czasie wykładu odpowiemy na wszystkie te pytania i udowodnimy, że pszczeli ul to doskonały przykład na to, że natura postępuje zgodnie z regułami matematyki.
10.30-10.50, sala 3
Dziwne funkcje
dr inż. Małgorzata Terepeta
Podstawowym pojęciem w analizie matematycznej jest funkcja. W szkole naukę o funkcjach zaczyna się od funkcji liniowej, potem omawia się funkcję kwadratową i inne. Przedstawia się ich wykres i własności. Ale są też funkcje bardzo dziwne: albo ze względu na swoją nazwę (np. signum, podłoga, sufit), albo dlatego, że nie jesteśmy w stanie sporządzić ich wykresów (np. funkcja Dirichleta, delta Diraca). Każda z tych funkcji ma swoje miejsce w matematyce, fizyce i trudno jest bez nich się obejść.

Konferencja MathUp

16 kwietnia 2020

10.00-16.00, sala E1

Na wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ odbędzie się druga Konferencja Zastosowań Matematyki „MathUp”. Ideą MathUp jest prezentacja przez studentów wyższych lat zastosowań matematyki studentom pierwszego roku! Referaty konferencyjne będą wygłaszane w kilku panelach dedykowanych konkretnym kierunkom WEEIA. Planujemy też quizy dla uczestników poszczególnych paneli tematycznych oraz konkurs na najciekawszy referat, zaś przerwy między prelekcjami chcemy wykorzystać na wymianę doświadczeń prelegentów oraz rozmowy kuluarowe uczestników z referującymi.
http://www.facebook.com/MathUpConference
Organizatorzy: studenci Politechniki Łódzkiej (wydziały WEEIA i IFE) pod opieką wykładowców matematyki z CMF: dr inż. Gertrudy Gwóźdź-Łukawskiej i dr Moniki Potyrały
 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl