Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i FizykiZe względu na ograniczoną ilość miejsc w pracowniach konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach i lekcjach festiwalowych.

Kontakt: Elżbieta Kotlicka-Dwurznik, elzbieta.kotlicka@p.lodz.pl

Warsztaty:

10 kwietnia 2019
9.00-10.30
Niektóre krzywe są proste
dr Monika Lindner
Podczas zajęć zostaną zaprezentowane ciekawe krzywe matematyczne. Uczniowie będą się z nimi zapoznawać przy pomocy przygotowanych interaktywnych apletów GeoGebry, niektóre będą też kreślili ręcznie z użyciem spirografu. Zagadnienie krzywych ma już ponad 2000 lat, ale wciąż w tej dziedzinie dokonywane są nowe odkrycia.
11 kwietnia 2019
10.30-12.00
Prosto o funkcjach
dr Joanna Kucner, dr Bożena Świątek
W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania GeoGebra przy tworzeniu wykresów funkcji i odczytywaniu ich własności.
12 kwietnia 2019
10.30-11.30
Czy człowiek może pokochać matematykę?
dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska, studenci ŁUD: Marcin Łukawski, Aleksander Gajak
Uczniowie korzystając z programu komputerowego narysują ciekawe obiekty wykorzystując w tym celu matematykę i w efekcie zobaczą piękno matematyki, a być może ktoś ją pokocha :-)
9.00-10.30
Figury geometryczne na płaszczyźnie
dr Elżbieta Galewska, dr Krzysztof Kisiel
Wyznaczanie pól figur i długości odcinków na podstawie podanych miar kątów. Rozwiązywanie zadań geometrycznych osadzonych w kontekście praktycznym. Przeprowadzanie dowodów. Konstrukcje geometryczne realizowane w programie GeoGebra.
16.00-17.30
Dydaktyczne inspiracje z GeoGebrą 3D
dr Joanna Rzepecka, dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik
Podczas warsztatów przedstawimy techniczny i dydaktyczny potencjał GeoGebry 3D. Zaprezentujemy różne wersje oraz możliwości tej aplikacji. Pokażemy m.in. jak przygotować materiały dydaktyczne ilustrujące zagadnienia związane z różnego typu bryłami i ich przekrojami, jak zaprojektować figury przestrzenne do druku 3D oraz jak można obserwować obiekty matematyczne w rozszerzonej rzeczywistości wykorzystując aplikację mobilną GeoGebra AR.
Lekcje festiwalowe:

11 kwietnia 2019
10.15-11.45
Jak zainteresować ucznia i studenta matematyką? – czyli słów kilka o innowacyjnych metodach nauczania matematyki na Politechnice Łódzkiej
dr inż. Agnieszka Niedziałkowska
Uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi założeniami dotyczącymi nauczania metodą Problem Based Learning, Case Teaching oraz Design Thinking. Czy nauczanie matematyki tymi metodami jest ciekawsze i bardziej kształcące niż nauczanie matematyki tradycyjnymi sposobami? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie podczas zajęć.
12.15-13.15
O ciekawej liczbie
dr Joanna Kucner, dr Bożena Świątek
W ramach zajęć uczniowie poznają ciekawe i interesujące związki łączące matematykę np. ze słonecznikiem czy też spiralą skorupy ślimaka oraz dowiedzą się jakie twierdzenie ukryte jest w pracach Leonarda da Vinci i Salvadora Dali.
Wykłady:

11 kwietnia 2019

Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE, ul. Żwirki 36, bud. A16
10.10-10.30, sala 3
Kwadraty magiczne i doskonałe
dr inż. Małgorzata Terepeta
Chyba wszyscy słyszeli o różnych zagadkach liczbowych. Jedną z nich jest kwadrat magiczny. Jest to kwadratowa tablica o boku n, w którą należy wpisać różne liczby, tak żeby ich suma wzdłuż linii poziomych pionowych oraz po przekątnej była taka sama. Pokażemy, jak wygląda taki kwadrat i jaki jest przepis na jego otrzymanie. Zupełnie inną zagadką jest kwadrat doskonały (idealny) czyli kwadrat, który można podzielić na mniejsze kwadraty w taki sposób, żeby wszystkie miały różne boki. Jaki jest najmniejszy z takich kwadratów? Kiedy je wymyślono? Czy możliwe jest utworzenie sześcianu doskonałego?
10.30-10.50, sala 3
Przestawianie sofy a matematyka
dr inż. Katarzyna Dems-Rudnicka
Czy matematyka może pomóc w przestawianiu sofy? Prawie każdy z nas zetknął się z sytuacją, gdy nowo zakupiony mebel utknął w ciasnym przejściu i nie dawał się ruszyć. Problem ten interesuje również matematyków. Stosując innowacyjne podejście pokażemy, jaki kształt i wielkość powinna mieć sofa, aby można ją było swobodnie przesunąć przez ciasny zakręt korytarza. A może dwa zakręty, w różne strony?
12.30-12.50, sala 3
Kiedy intuicja nas zawodzi, czyli o pewnych paradoksach i sofizmatach matematycznych
dr inż. Izabela Jóźwik
Przeprowadzając rozumowanie matematyczne można dojść czasem do zaskakujących, sprzecznych z intuicją wniosków. Jeżeli rozumowanie to było poprawne, mamy do czynienia z paradoksem, jeżeli zaś zawierało błąd z sofizmatem matematycznym. W czasie wykładu poznamy wybrane paradoksy dotyczące różnych zagadnień matematyki: nieskończoności, rachunku prawdopodobieństwa czy statystyki matematycznej. Przekonamy się o tym, że zrozumienie istoty poszczególnych paradoksów zmienia często nasze intuicyjne podejście do zagadnień, których one dotyczą.

Math up

16 kwietnia 2019, 10.00-16.00

Na wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ odbędzie się pierwsza Konferencja Zastosowań Matematyki „Math Up”. Ideą Math Up jest prezentacja przez studentów wyższych lat zastosowań matematyki studentom pierwszego roku! Referaty konferencyjne (w języku polskim i angielskim) będą wygłaszane w kilku panelach dedykowanych konkretnym kierunkom WEEIA. Planujemy też quizy dla uczestników poszczególnych paneli tematycznych oraz konkurs na najciekawszy referat, zaś przerwy między prelekcjami chcemy wykorzystać na wymianę doświadczeń prelegentów oraz rozmowy kuluarowe uczestników z referującymi.

Organizatorzy: studenci Politechniki Łódzkiej (wydziały WEEIA i IFE) pod opieką wykładowców matematyki z CMF: dr inż. Gertrudy Gwóźdź-Łukawskiej i dr Moniki Potyrały
 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl