Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i FizykiZe względu na ograniczoną ilość miejsc w pracowniach konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach i lekcjach festiwalowych.

Kontakt: Elżbieta Kotlicka-Dwurznik, elzbieta.kotlicka@p.lodz.pl

Warsztaty:

20 kwietnia 2015
9:00-10:30
Granica funkcji jako fundament analizy matematyczne
dr Krzysztof Kisiel
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów z bardzo ważnym w matematyce pojęciem granicy funkcji. Najpierw zostanie wprowadzona definicja granicy ciągu liczbowego wraz z ilustracją w GeoGebrze, następnie zostanie omówiona granica funkcji w sensie Cauchy'ego wraz z jej ilustracją w GeoGebrze. Uczniowie będą obliczali granice i graficznie interpretowali uzyskane wyniki. W końcowym etapie wprowadzona zostanie szczególna granica - granica ilorazu różnicowego.

21 kwietnia 2015
11:00-12:30
Od gry do paradoksu
dr Monika Potyrała, dr inż. Witold Walas
Jak grać, żeby wygrać? Czy zawsze można wygrać? Jak zmierzyć swoje szanse? Elementy prawdopodobieństwa wsparte GeoGebrą.
17:00-18:30
Całkowanie na wesoło
dr Joanna Rzepecka, dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik
Podczas warsztatów skorzystamy z możliwości, jakie daje GeoGebra w zakresie obliczeń symbolicznych związanych z rachunkiem różniczkowym i całkowym. Zdobyte umiejętności wykorzystamy do obliczania pól i obwodów nietypowych figur oraz tworzenia ciekawych animacji. (warsztaty dla studentów)

23 kwietnia 2015
9:00-10:30
Innowacje z GeoGebrą
dr Joanna Kucner
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z programem GeoGebra i wykorzystaniem jego możliwości do rozwiązywania różnych ciekawych problemów matematycznych. Będą samodzielnie odkrywać zależności między obiektami na płaszczyźnie.
11:00-12:30
Matematyka nie jest prosta. Ale za to jest krzywa i piękna
studenci ŁUD: Maja Janicka i Piotr Łukawski oraz dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska
Bawiąc się w laboratorium komputerowym zobaczymy jak piękna może być matematyka. I może nawet (mimo pięknych krzywych, które narysujemy), okaże się prosta!

24 kwietnia 2015
9:00-10:30
Matematyka jest jak fabryka
dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska
Na warsztatach „pobawimy się” matematyką w GeoGebrze. Zobaczymy, jakie obiekty może ona wyprodukować i jak szybko to uczyni. Czy to co wyprodukuje jest piękne? Ocenicie sami.
16:00-17:30
Obliczenia symboliczne w GeoGebrze – przykłady zastosowań w praktyce szkolnej
dr inż. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik, dr Joanna Rzepecka
W czasie warsztatów przedstawimy nowe możliwości jakie daje Widok CAS w GeoGebrze 5.0. Zaprezentujemy przykłady wykorzystania GeoGebry jako narzędzia aktywizującego uczniów oraz wspomagającego pracę nauczyciela w przygotowywaniu zadań matematycznych. (warsztaty dla nauczycieli)

Lekcje festiwalowe:

20 kwietnia 2015
9:00-10:30
Dziwne ciągi
dr Monika Lindner
Zaprezentowane zostaną różne ciągi liczb naturalnych i związane z nimi klasyczne problemy, które wciąż czekają na rozwiązanie.

21 kwietnia 2015
11:00-12:30
Historia liczb zamkniętych w najpiękniejszym wzorze matematyki
dr inż. Agnieszka Niedziałkowska
Niezwykły związek kilku liczb, tworzących wzór, uważany za najpiękniejszy wzór matematyki, przedstawiony z punktu widzenia historii matematyki. Trochę opowieści i rachunków, prostych zadań wplecionych w treść lekcji. Potęga matematyki zapisana liczbami.


Wykłady:

23 kwietnia 2015
Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE, ul. Żwirki 36, bud. A16
10:30-10:50, sala 6
Spacer wśród fraktali
dr inż. Izabela Jóźwik
W czasie spaceru będziemy się uważnie rozglądać, bowiem fraktali (inaczej obiektów samopodobnych) wokół nas jest wiele. Znajdziemy je np. w skupiskach chmur, koronach drzew, płatkach śniegu, postrzępionych pasmach górskich, kwiecie kalafiora czy słonecznika oraz wielu innych miejscach do których udamy się w trakcie spaceru. Przez wiele lat fraktale były niezbadane, a ich odkrywanie pozwala dogłębniej zrozumieć naturę, kształtuje nowe trendy w sztuce, architekturze, czy modzie.
12:30-12:50, sala 7
Alfabet matematyki
dr inż. Małgorzata Terepeta
Matematyka jest międzynarodowym językiem. Jej alfabet, używane symbole i zdania są zrozumiałe niezależnie od alfabetu, jakim posługujemy się na co dzień. Gdy widzimy zbiór zadań z matematyki, nie musimy znać języka, w którym napisane są polecenia, by domyślić się, jaka jest ich treść. Jak wygląda matematyczny alfabet? Czy zawsze plus i minus były oznaczane przez "+" i "-"? Kto wprowadził znak "=", nawiasy, symbol nieskończoności? Co oznacza symbol "!"? Odpowiemy nie tylko na te pytania.
12:50-13:10, sala 4
Podpis cyfrowy za pomocą liczb pierwszych
dr Magdalena Górajska
Celem wykładu jest prezentacja zastosowania teorii liczb a w szczególności dużych liczb pierwszych w kryptografii. W pierwszej części przedstawione zostaną najbardziej znane systemy szyfrujące: najprostszy symetryczny szyfr Cezara oraz asymetryczny szyfr RSA. Następnie zaprezentowana zostanie metoda tworzenia podpisu cyfrowego w oparciu o system kryptograficzny RSA.
14:00-14:20, sala 1
Od zera i jedynki do 4 plus 5, czyli jak dodaje kalkulator
dr inż. Katarzyna Dems-Rudnicka
Impuls, brak, impuls, impuls... tak mniej więcej wyobrażamy sobie działanie kalkulatora czy też komputera. Ale co tak naprawdę, w sensie matematycznym, dzieje się głęboko wewnątrz, w magicznym układzie scalonym, obecnym w niemal każdym otaczającym nas urządzeniu? W czasie referatu przyjrzymy się, ile musi się "napracować" kalkulator, aby wykonać tytułowe dodawanie 4 plus 5...

 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl