Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Dyrektor:

dr Andrzej Just

Z-ca dyrektora:

dr inż. Barbara Kościelniak-Mucha

Adres

Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl

 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl