Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Dyrektor:

dr Andrzej Just, prof. PŁ

Z-ca dyrektora:

dr inż. Barbara Kościelniak-Mucha, prof. PŁ

Adres

Al. Politechniki 11
93-590 Łódź
tel: (+48) 42 631 36 19 (14)
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl

Adres do korespondencji
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl