Politechnika Łódzka

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Matematyka dla studentów politechnik. Teoria, przykłady, zadania z wykorzystaniem pakietów matematycznych. Wydanie III

Andrzej Just, Witold Walas, Alina Kondratiuk-Janyska, Jerzy Pełczewski, Marek Małolepszy, Agnieszka Niedziałkowska


Skrypt zwiera elementarne działy matematyki wyższej wykładane dla studentów uczelni technicznych ze szczególnym uwzględnieniem kierunków technicznych. Prowadzi czytelnika przez materiał w sposób logiczny i spójny, wymagając wcześniejszej znajomości podstawowych faktów matematycznych z zakresu szkół średnich.
Stosowanie najnowszych technologii informacyjnych w nauczaniu matematyki na poziomie akademickim nie skróci w istotny sposób czasu niezbędnego do przekazania wiedzy, może natomiast urozmaicić wykład i pomóc w zrozumieniu wielu treści tak, żeby nawet matematyka – ta „straszliwa królowa nauk” stała sie przyjazna (z "Przedmowy").


Wybrane zagadnienia statystyki i rachunku prawdopodobieństwa z przykładami w programie R

Katarzyna Dems-Rudnicka, Izabela Jóźwik, Małgorzata Terepeta


Niniejszy podręcznik został przygotowany z myślą o studentach, głównie uczelni technicznych, ale może być wykorzystywany przez wszystkie zainteresowane osoby do samodzielnego opracowywania danych doświadczalnych. W zwięzły sposób przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki opisowej i matematycznej. Ze względu na głównie praktyczne jego przeznaczenie, niezbędną teorię przedstawiono tak, by korzystanie z książki nie wymagało pogłębionej wiedzy matematycznej. Wszystkie wprowadzone pojęcia zostały zilustrowane przykładami i rozwiązanymi zadaniami. Powinno to ułatwić Czytelnikowi zrozumienie omawianych zagadnień i wykorzystanie ich we własnej pracy.

Do pobrania: pliki do zadań


Matematyka z komputerem. Ćwiczenia dla studentów realizowane za pomocą pakietu MAXIMA

Anna Szadkowska, Joanna Rzepecka, Monika Potyrała


W proponowanej Czytelnikowi książce przedstawiono możliwości, jakie daje praca z Systemem Algebry Komputerowej (CAS) Maxima, wspomagającym wykonywanie matematycznych obliczeń symbolicznych oraz numerycznych. Pozycja ta jest przeznaczona dla studentów, którzy, uczestnicząc w ćwiczeniach laboratoryjnych w pracowni komputerowej, mają możliwość uzupełniania zdobywanej wiedzy matematycznej o doświadczenia związane ze stosowaniem technologii informatycznych oraz dla wszystkich, chcących skorzystać z programu Maxima jako narzędzia do rozwiązywania problemów matematycznych i technicznych.


Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki

Andrzej Just (red.)


Skrypt jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów I roku studiów technicznych, jak również maturzystów, którzy zamierzają podjąć studia na uczelni technicznej. Poruszane są w nim tematy, z którymi najczęściej studenci sobie nie radzą. Sprawdzenie i uzupełnienie wiedzy będzie dużym ułatwieniem w zrozumieniu treści wykładów z matematyki i fizyki na pierwszym roku studiów.


 
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel/fax: (+48) 42 631 36 14, 42 631 36 19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl