Czy średnia płaca może fałszować faktyczne zarobki pracowników firmy? Przed czym ostrzega nas odchylenie standardowe, gdy gramy na giełdzie? Jak udowodnić, że wszyscy pochodzimy od jednej Ewy? Czy skazać człowieka podejrzanego, gdy faktycznie jest niewinny, czy lepiej nie skazywać go w przypadku, gdy jest on winny? Dlaczego sondaże przedwyborcze tak dobrze się sprawdzają?

Grupa docelowa: wszyscy zainteresowani

Termin: 19 kwietnia (czwartek) godz. 9:00-10:30
Zajęcia mają formę warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem programu GeoGebra w laboratorium matematycznym. Uczestnicy warsztatów wykorzystując m. in. elementy logiki oraz znane przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie takie jak: obrót, przesunięcie, symetria osiowa i punktowa, jednokładność, będą mieli możliwość wykonania różnego rodzaju animacji. Grupa docelowa: wszyscy zainteresowani Termin: 19 kwietnia (czwartek) godz. 11:00-12:30
Podczas warsztatów z GeoGebrą zaprezentujemy ciekawe krzywe będące wykresami funkcji uwikłanych. Spróbujemy uzyskać w ten sposób różne kształty m.in. kontury serca, motyla, liścia koniczynki. Utworzymy też animacje związane z tymi krzywymi. Grupa docelowa: gimnazjum, wszyscy zainteresowani Termin: 19 kwietnia (czwartek) godz. 13:00-14:30
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z pięknymi krzywymi matematycznymi, które nie są obecne w programie szkolnym. Przedstawimy urządzenie mechaniczne do ich rysowania -- spirograf. Krzywe będziemy też konstruować przy pomocy programu GeoGebra. Rowery nie będą konieczne. Grupa docelowa: ostatnie klasy SP lub gimnazjum Termin: 20 kwietnia (piątek) godz. 9:00-10:30
Czy komputer może pomóc w podejmowaniu decyzji? Jak szukać optymalnych rozwiązań wiodących wprost do sukcesu? Przekonaj się sam przychodząc na warsztaty z GeoGebry. Grupa docelowa: szkoły ponadgimnazjalne Termin: 20 kwietnia (piątek) godz. 11:00-12:30
Podczas warsztatów z GeoGebrą zaprezentujemy bardziej lub mniej znane zagadki geometryczne oraz różnego typu iluzje i złudzenia optyczne. Powiemy o tym jakie triki są wykorzystywane do ich tworzenia i jakich narzędzi GeoGebry użyć, by je samodzielnie wykonać. Grupa docelowa: wszyscy zainteresowani Termin: 20 kwietnia (piątek) godz. 13:00-14:30
Moodle Theme by NewSchool Learning