Fizyka współczesna - materiały do nauki
(Fiz. Współczesna - materiały)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Budowa atomu. Podstawy fizyki kwantowej. Fizyka kwantowa - zastosowania. Fizyka ciała stałego. L A S E R. Zjawiska termoelektryczne. Teoria względności. Fizyka jądrowa. Ciekłe kryształy - odrębny stan materii.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechnika Łódzka
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel: +48 (0-42) 6313614
fax: +48 (0-42) 6313614
e-mail: cmf@p.lodz.pl