Optyka - materiały do nauki
(Optyka - materiały)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Optyka
Optyka geometryczna (prawo załamania, soczewki, zwierciadła)
i falowa (dyfrakcja, interferencja)


W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechnika Łódzka
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel: +48 (0-42) 6313614
fax: +48 (0-42) 6313614
e-mail: cmf@p.lodz.pl