Termodynamika - materiały do nauki
( - materiały)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Definicje podstawowych pojęć (ciepło, praca, energia wewnętrzna, temperatura). Teoria kinetyczna gazu. Równanie stanu gazu doskonałego. Pierwsza zasada termodynamiki.
ddd

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechnika Łódzka
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel: +48 (0-42) 6313614
fax: +48 (0-42) 6313614
e-mail: cmf@p.lodz.pl