Zadania i testy egzaminacyjne
(Zadania i testy)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Testy, testy maturalne oraz zadania dla kandydatów na Politechnikę Łódzką.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechnika Łódzka
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel: +48 (0-42) 6313614
fax: +48 (0-42) 6313614
e-mail: cmf@p.lodz.pl