Pod-kategorie
Matematyka w fizyce
Mechanika
Drgania i fale
Termodynamika
Elektryczność i magnetyzm
Optyka
Fizyka współczesna
Fizycy CMF PŁ dla wszystkich

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechnika Łódzka
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel: +48 (0-42) 6313614
fax: +48 (0-42) 6313614
e-mail: cmf@p.lodz.pl