POMOCE MATEMATYCZNE
Pomoce matematyczne specyficzne dla fizycznych zastosowań

  • Podstawowe informacje z zastosowań matematyki w fizyce.
    Niezbędne do zrozumienia wielu zagadnień fizycznych opisywanych w dalszych rozdziałach.
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechnika Łódzka
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel: +48 (0-42) 6313614
fax: +48 (0-42) 6313614
e-mail: cmf@p.lodz.pl