OPTYKA
Optyka geometryczna (soczewki, zwierciadła itd.) i falowa (interferencja, dyfrakcja, polaryzacja)

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechnika Łódzka
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
tel: +48 (0-42) 6313614
fax: +48 (0-42) 6313614
e-mail: cmf@p.lodz.pl