dr Andrzej Just, prof. PŁ

Dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechniki Łódzkiej
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
email: ajust@p.lodz.pl